سابقه کمک‌های ایلولا به موسسه امین آراسته (کمپین بال‌های امید)

records-of-past-donations


پرداخت‌ها به صورت ماهیانه انجام خواهد شد.

پرداخت تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰
پرداخت تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰

پرداخت تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰
پرداخت تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۰

پرداخت تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰
پرداخت تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰

پرداخت تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۱

پرداخت تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

پرداخت تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

پرداخت تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱

 


پرداخت تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

پرداخت تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

پرداخت تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱
پرداخت تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱

از تمام عزیزانی که با خرید مقاله و کتاب‌ها حامی کودکان بی‌بضاعت بودند، تشکر می‌کنم. تا اطلاع بعدی، تمام لینک‌های خرید غیرفعال است. می‌توانید کتاب‌ها را بدون پرداخت از طریق صفحه‌ی اصلی آن‌ها به رایگان دریافت کنید. تقاضای من از شما عزیزان این است که در صورت تمایل مبلغ کتاب را به محصل بی‌بضاعتی پرداخت کنید. کسی را نمی‌شناسید؟ شاید امن‌ترین راه، پرداخت آنلاین به موسسه‌ی امین آراسته – کمپین بال‌های امید باشد.

بی‌دلیل ارادتمند شما
ایمان