من فمنیست نیستم

من فمنیست نیستم!

جردن پیترسون در یک گفتگو اشاره می‌کند که Social Constructionistها ادعا می‌کنند که تفاوت بین زن و مرد، نتیجه‌ای از محیط است ولی چیزی که […]

بردار خودتاییدی یا تایید دیگران

بُردار تایید دیگران یا خود-تاییدی

بسیاری از ما تحت تاثیر مخدری به اسم شبکه‌های اجتماعی، اعتیاد به تایید دیگران پیدا کرده‌ایم و از خود غافل شده‌ایم. البته این موضوع فراتر از شبکه‌های اجتماعی‌ست ولی این شبکه‌ها درست مثل گندی که در قسمت به قسمت زندگی انسان‌ها زده‌اند، این قسمت را هم از لطفشان بی‌نصیب نگذاشته‌اند. در این نوشته ابتدا از نحوه تغییر مغز گفته‌ام و سپس برای‌تان توضیح داده‌ام که روی یک بردار تایید شدن توسط خود یا دیگران چطور در حال کشیده شدن به یک طرف هستیم. چیزی که برای حفظ تعادل در زندگی و خوب زیستن خوب نیست.