تازه‌های ایلولا

هومیواستیسیس و مغز

هومیواستیسیس و مغز

2021-05-31 16

هومیواِسْتِیْسِسْ چیست؟ وضعیتی که بدن جاندار تمایل به حفظ آن دارد و با ایجاد تغییرات جزئی در سیستم تلاش می‌کند در آن باقی بماند. اجازه […]

دوره‌ها و کتاب‌ها

هومیواستیسیس و مغز

هومیواستیسیس و مغز

2021-05-31 16

هومیواِسْتِیْسِسْ چیست؟ وضعیتی که بدن جاندار تمایل به حفظ آن دارد و با ایجاد تغییرات جزئی در سیستم تلاش می‌کند در آن باقی بماند. اجازه […]