تازه‌های ایلولا

باورها و شبکه های اجتماعی

باورها و شبکه های اجتماعی

2018-12-05 0

می‌خواهم اول از همه شما را با نحوه‌ی شکل‌گیری باورها در ذهن‌مان آشنا کنم، سپس برای‌تان بگویم که چطور قرار گرفتن در معرض رسانه‌های خطرناکی […]

افسردگی و اعتیاد

رابطه مستقیم افسردگی و اعتیاد

2018-11-24 0

چرا افرادی که افسردگی دارند یا مستعد افسردگی هستند بایستی از مخدرها (مرئی مانند تریاک، حشیش و نامرئی مانند شبکه‌های اجتماعی، قمار) و همچنین الکل […]

دوره‌ها و کتاب‌ها

افسردگی و اعتیاد

رابطه مستقیم افسردگی و اعتیاد

2018-11-24 0

چرا افرادی که افسردگی دارند یا مستعد افسردگی هستند بایستی از مخدرها (مرئی مانند تریاک، حشیش و نامرئی مانند شبکه‌های اجتماعی، قمار) و همچنین الکل […]