تازه‌های ایلولا

دانشگاه بروم یا نروم

دانشگاه بروم یا نروم

2018-05-11 4

چند روز پیش دوستی از من سوال کرد که آیا دانشگاه بروم یا نروم. همین سوال کافی بود تا ذهنم برای مدتی پیرامون این موضوع […]

کجا ایستاده ام

من کجای این زندگی ایستاده‌ام

2018-05-03 3

چه جایگاهی در این دنیا دارم؟ چه چیزی از زندگی‌ام می‌خواهم؟ چطور می‌توانم یک زندگی سرشار داشته باشم؟ من کجای این زندگی ایستاده‌ام؟  دانلود […]

دوره‌ها و کتاب‌ها

فردا را امروز سامان بده

فردا را امروز سامان بده

2017-10-22 4

فردا را امروز سامان بده Organize Tomorrow Today (فردا را امروز برنامه بریز) راه‌های رسیدن به موفقیت از امروزها به فرداها نویسندگان: دکتر جیسن سلک، […]