ربات دندانپزشک

ربات دندانپزشک

یک داوطلب شجاع، ایمپلنت دندان خود را به دستان یک ربات سپرد. این ربات دندانپزشک بدون کمک هیچکس این جراحی را انجام داد. ربات مذکور، […]