No Picture

چرا من نتوانم!؟ (شکست)

شکست تجربه‌ای‌ست که تقریبا همه‌ی ما تجربه‌اش کردیم ولی برداشت‌هایمان نسبت به آن متفاوت است. اکثریت‌مان شکست یا ناکامی را برابر با هدر رفتن تمام […]