من فمنیست نیستم

من فمنیست نیستم!

جردن پیترسون در یک گفتگو اشاره می‌کند که Social Constructionistها ادعا می‌کنند که تفاوت بین زن و مرد، نتیجه‌ای از محیط است ولی چیزی که […]