نوشتک

قانون ۴۰ درصد

 گاگینز از قانون ۴۰ درصدی می‌گوید و من می‌خواهم توضیح مختصری در خصوص آن بدهم. وقتی شما تمام تلاشتان را می‌کنید و احساس می‌کنید […]