۷ دقیقه ورزش

۷ دقیقه ورزش

ضرب المثلی هست به این مضمون که گاهی طرف از سر سوزن رد می‌شود ولی گاهی از در دروازه هم رد نمی‌شود. حالا این شده […]