بدون تصویر

افکارِ با صدا

امروز دسته‌ای جدید در ایـ‌لولا با عنوان «افکار با صدا » ساختم و امیدوارم که در آینده جایی باشد برای بحث‌های «داغ» و البته «سازنده».