افکارِ با صدا

اشتراک وفاداری (ماهی یک چایی)

می‌توانید از محتویات این باکس بگذرید و یک‌راست به سراغ نوشته اصلی بروید. قبل از خرید اشتراک وفاداری، مزایای آن را از طریق این پیوند مشاهده کنید. لطفا تنها بعد از خواندن «مزایای خرید اشتراک» اقدام به خرید کنید.

امروز دسته‌ای جدید در ایـ‌لولا با عنوان «افکار با صدا » ساختم و امیدوارم که در آینده جایی باشد برای بحث‌های «داغ» و البته «سازنده».

اولین بار در پادکستی از آقای هریس بود که با مفهوم «بلند بلند فکر کردن» آشنا شدم و بی‌درنگ این نوع تفکر به دلم نشست. چه خوب است که به جای «مرور ذهنی» آنچه در مغزمان می‌گذارد، آن‌ها را «بلند بلند» بیان کنیم. حتی درحالتی مجنون‌وار با خودمان به بحث بنشینیم. اگر جمع چند نفره‌ای هم در کنارمان بودند که چه بهتر. بدون ترس از مسخره و قضاوت شدن آنچه را فکر می‌کنیم صحیح است را بیان می‌کنیم و منتظر نقدهای دیگران برای شکل دادن یک استدلال منطقی و درست می‌نشینیم. بدین طریق دست به هر دستآویزی برای چنگ زدن به باوری که پیش‌تر قبولش کرده‌ایم نمی‌اندازیم.

در خلال کتاب Make it stick نیز در باب مرور آنچه در پس ذهنمان قرار دارد بسیار گفته شده است. این نوع تفکر نه تنها به ما در اتخاذ روشی درست برای چیدن فونداسیون ذهنی‌مان کمک می‌کند بلکه از نظر ذهنی هم با آنچه مغزمان برپایه‌اش در طی سالیان دراز تکامل یافته منطبق است.

مزیت بزرگ این روش این است که اول از همه با رویی گشاده به استقبال بحث می‌رویم و در ثانی با ذهنی باز، آماده‌ی تغییر آنچه که فکر می‌کنیم درست است می‌شویم.

افکار با صدا

«بلند فکر کردن» با «استدلال در جهت تایید آنچه بدان باور داریم» متفاوت است. به ظن من، بلند فکر کردن یعنی «اندیشیدن در باب چیزی» و «استقبال از هر نقدی» بر آنچه فکر می‌کنیم درست است.

امیدوارم که خوانندگان این افکار هم با بنده هفکری کرده تا با هم و به کمک هم آنچه به حقیقت نزدیک‌تر است را دریابیم.

1 بازتاب

  1. آزادی و مفهوم آن از نگاه من - ایلولا

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد