بدون تصویر

چرا من نتوانم!؟ (شکست)

شکست تجربه‌ای‌ست که تقریبا همه‌ی ما تجربه‌اش کردیم ولی برداشت‌هایمان نسبت به آن متفاوت است. اکثریت‌مان شکست یا ناکامی را برابر با هدر رفتن تمام […]