پایتون برای همه | 14 | عبارت و ترتیب عملیات

پایتون برای همه پایتون 3

اشتراک وفاداری (ماهی یک چایی)

می‌توانید از محتویات این باکس بگذرید و یک‌راست به سراغ نوشته اصلی بروید. قبل از خرید اشتراک وفاداری، مزایای آن را از طریق این پیوند مشاهده کنید. لطفا تنها بعد از خواندن «مزایای خرید اشتراک» اقدام به خرید کنید.

یک عبارت، ترکیبی از مقادیر، متغیرها و عملگرهاست. یک مقدار، یا یک متغیر به خودی خود، یک عبارت‌اند. به بیان دیگر هر کدام از خطوط زیر یک عبارت به حساب می‌آیند (البته با این پیش‌فرض که متغیر x شامل یک مقدار است):

17
x
x + 17

اگر شما یک عبارت را در حالت تعاملی پایتون وارد کنید، مفسر آن را حل کرده و نتیجه را بر روی خروجی چاپ می‌کند:

>>> 1 + 1
2

ولی در یک اسکریپت اوضاع متفاوت است. یکی از جاهایی که تازه‌واردها گیج می‌شوند همین تفاوتِ رفتار مفسر پایتون در اسکریپت و حالت تعاملی است.
تمرین ۱: عبارت‌های زیر را یکی یکی در حالت تعاملی پایتون وارد کنید. مفسر بعد از هر عبارت چه چیزی را نمایش می‌دهد؟

5
x = 5
x + 1

ترتیب عملیات‌ها

زمانی که بیش از یک عملگر در عبارت ظاهر می‌شود، ترتیب محاسبه و عملیات بر روی آن عبارت بر طبق قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. به آن، قوانین اولویت می‌گوییم. برای عملگرهای ریاضی، پایتون از عرف ریاضی معمول پیروی می‌کند.
۱. پرانتز، بالاترین اولویت را دارد. به همین خاطر می‌توانید از آن برای تحمیلِ ترتیبِ انجام عملیات به صورتی که می‌خواهید استفاده کنید. از آن‌جایی که عبارات داخل پرانتز اول از همه بررسی می‌شوند، نتیجه‌ی ‎2 * (3 – 1)‎ می‌شود ‎4 و ‎(‎1 + 1) ** (5 – 2) می‌شود ‎8. حتی می‌توانید از پرانتز برای آسان‌تر و خواناتر ساختن یک عبارت استفاده کنید. مثلا این عبارت ‎(minute * 100) / 60 بدون پرانتز هم نتیجه‌ی یکسانی می‌دهد ولی خواناتر است.

>>> 2 * (3 - 1)
4
>>> (1 + 1) ** (5 - 2)
8
>>> minute = 120
>>> minute * 100 / 60
200.0
>>> (minute * 100) / 60
200.0
>>> 

۲. به توان رساندن در رده‌ی دوم اولویت‌ها قرار می‌گیرد. ‎2 ** 1 + 1 می‌شود ‎3 و
‎3 * 1 ** 3 می‌شود ‎3، و نه 27‎.

>>> 2 ** 1 + 1
3
>>> 3 * 1 ** 3
3
>>> 

۳. در رده‌ی سوم اولویت، ضرب و تقسیم با هم قرار می‌گیرند.
۴. در رده‌ی چهارم جمع و تفریق در کنار هم جای می‌گیرند و اولویت یکسانی دارند.
۵. زمانی که عملگرها با اولویت یکسان در یک عبارت استفاده می‌شوند، به ترتیب از سمت چپ به راست محاسبه می‌گردند. در نتیجه ‎5 – 3 – 1 می‌شود ‎1، و نه عدد ‎3 چرا که اول ‎3 از ‎5 کسر می‌شود و سپس ‎1 از باقیمانده‌ی آن.

>>> 5 - 3 - 1 
1
>>> 

زمانی که شک داشتید که عملیات چطور انجام می‌شود، از پرانتز استفاده کنید تا خیالتان راحت شود. استفاده از پرانتز همانطور که پیشتر گفتیم هم به خوانایی کد اضافه می‌کند، هم احتمال خطا را کاهش می‌دهد.

این نوشته تحت مجوز کرییتیو کامنز BY – NC و حمایت موسسه تحقیقاتی رامونا ارائه می‌شود. شما می‌توانید با توجه به مفاد این گواهی از آن استفاده کنید.

اولین نفری باشید که نظر می‌گذارد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد