چگونه بچه‌هایمان را به عشق مجهز کنیم؟

اشتراک وفاداری (ماهی یک چایی)

می‌توانید از محتویات این باکس بگذرید و یک‌راست به سراغ نوشته اصلی بروید. قبل از خرید اشتراک وفاداری، مزایای آن را از طریق این پیوند مشاهده کنید. لطفا تنها بعد از خواندن «مزایای خرید اشتراک» اقدام به خرید کنید.

احساس کردم که وقت آن رسیده که به جز پست‌های مربوط به دوره‌های آموزشی، یک کمی از ریل خارج شده و یک پاسخ خوب از کورا (Quora) را با شما شریک شوم. این پاسخ توسط یکی از بهترین پاسخ‌دهنده‌های کورا به اسم Dushka Zapata پیشنهاد شده بود. پس بهتر است شروع کنیم.

چگونه بچه‌هایمان را به عشق مجهز کنیم؟

به آن‌ها مهارت ایجاد رابطه‌های شاد و البته سالم را یاد دهید. با توجه به تجربیاتی که در زندگی به دست آوردم، فکر می‌کنم که یک رابطه‌ی عالی شامل موارد زیر می‌شود:

به آن‌ها یاد بدهید که تعیین حد و حدود درست از ملزومات یک رابطه‌ی سالم و خوب است. به آن‌ها بگویید که لازم نیست که آنقدر خود را درگیر خوشحال‌کردن دیگری کنند که از خودشان باز بمانند. صداقت را فدا نکنند و فقط وقتی بگویند «بله» که واقعا از ته دل منظورشان «بله» باشد. عشق و محبت دیگری را با اطاعت از دستورات و انجام کارهایی که دیگری می‌خواهد، نخرند.

به آن‌ها یاد بدهید که اعتبار مهم است. ساخت اعتبار ممکن است عمری به طول بیانجامد ولی خراب کردنش کسری از ثانیه را می‌طلبد.

به آن‌ها یاد بدهید که اجازه گرفتن مهم است. هیچ کسی حق لمس دیگری را بدون اجازه‌ی ایشان ندارد. این قوانین برای همه صادق است.

به آن‌ها یاد بدهید که بقیه انسان‌ها هم واقعی‌اند. جان دارند، احساس دارند، نیازهای خاص، تجربیات و آرزوها و خواسته‌های مختص خود را دارند. نه بیش از تو و نه کمتر از تو، آن‌ها همه انسان‌اند.

درس مهم دیگر این است که فقط به این خاطر که من احساس بدی دارم، به این معنی نیست که دیگری در حال انجام کار اشتباهی‌ست و چون من احساس خوبی دارم به این معنی نیست که کاری که می‌کنم درست است.

به آن‌ها بگویید که چیزهای جدید در ابتدا نچسب و سخت‌اند، ولی زندگی به شجاعت پاداش می‌دهد، پس اجازه ندهند که این سختی‌ها آن‌ها را از حرکت بازدارد.

قلب شکسته شده برای همیشه شکسته نمی‌ماند. به عنوان انسان، قلب شما خواهد شکست و وقتی این اتفاق افتاد احساس می‌کنید که دنیا به آخر رسیده است؛ ولی نرسیده. در اصل پایان شب سیه، سپید است. قلب ما ساخته شده تا هر باری هم بکشند و این راه کاوش در جهان است.

به آن‌ها یاد بدهید که سازش و پذیرش مهم‌اند، و عشق کافی نیست.

به او بگویید رابطه‌های سالم، داوطلبانه و خودخواسته‌اند. شریک شما اجازه دارد که هر وقت که خواست شما را ترک کند؛ و اگر شما با او خوب تا نکنید او بایستی که ترکتان کند. بالعکسش هم کاملا صادق است و این حق شماست که یک رابطه را وقتی نمی‌خواهید ترک کنید.

به او یاد بدهید که مکالمات و ارتباطش با شریکش مستقیم باشد، و نه با ایما و اشاره. نیازهایش را بگوید چرا که خود او بهترین شخص برای برآورده کردن آن‌هاست، پس باید پشت نیازهایش بایستد و از آن‌ها دفاع کند.

به او بگویید که نمی‌تواند به زور شریکش را نگه دارد، بلکه باید با ساختن یک رابطه‌ی پویا، زنده و خوبْ کاری کند که شریکش نخواهد که او را ترک کند.

و در نهایت اینکه در تمام مدت تلاشش را بکند که بهترین نسخه از خودش باشد.

اولین نفری باشید که نظر می‌گذارد

پاسخ دهید

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد